Algemene voorwaarden


Artikel 1 : definities

Aanbod : het productaanbod van de winkel die door de klant via de site bij de winkel kan worden besteld, gekocht en afgehaald.
Bestelling : een bestelling van de klant via de service bij de winkel, bestaande uit de door de klant geselecteerde items uit het aanbod.
Dienstverlener : Max Markt BVBA, met zetel te 2930 Brasschaat, Kasteellei 10.
Overeenkomst : de overeenkomst tussen de klant en de winkel met betrekking tot de aankoop en het afhalen van de bestelling, tot stand gekomen door middel van de service.
Winkel : een onderneming die maaltijden, dranken en aanverwante artikelen bereidt en
verkoopt, en gebruik maakt van de service teneinde overeenkomsten aan te gaan hieromtrent met de klant.
Service : de commerciële diensten en / of werkzaamheden die door de dienstverlener worden aangeboden aan de klant, o.m. doch niet limitatief bestaande uit het publiceren van het aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van overeenkomsten tussen de winkel en de klant en het doorsturen van bestellingen, geplaatst door de klant.


Artikel 2 : toepasselijkheid
1. Huidige algemene voorwaarden zijn toepasbaar op de bestellingen geplaatst door de klant en bereid door de winkel. 
2. Door gebruik te maken van de service verklaart de klant zich onherroepelijk akkoord met
huidige algemene voorwaarden.


Artikel 3 : verantwoordelijkheden van de winkel
1. De dienstverlener voorziet in een online platform, waarop hij de service biedt, bestaande uit het faciliteren van het tot stand komen van overeenkomsten tussen de klant en de winkel.
2. De dienstverlener zal op dit online platform het aanbod publiceren, zoals dit werd doorgegeven door de respectievelijke winkel.
3. De dienstverlener zal middels dit platform de bestellingen, die worden geplaatst door de
klant, registreren en verwerken.
4. De klant zal betalen bij het afhalen van de bestelling aan de kassa.
5. De winkel is verantwoordelijk voor het opnemen, bereiden en klaarzetten van de bestelling 


Artikel 4 : verantwoordelijkheden klant

1. De klant verbindt er zich toe bij het plaatsen van een bestelling correcte en volledige contacten adresgegevens te verstrekken.
2. De klant heeft eveneens de plicht om onjuistheden in de verstrekte gegevens onverwijld aan de winkel mede te delen.
3. Om een goede werking van de service en de overeenkomst te garanderen, dient de klant
aanwezig te zijn in de winkel op het aan hem doorgegeven tijdstip, teneinde zijn bestelling af te halen. Dit tijdstip zal hem worden doorgegeven na plaatsen van de bestelling, per SMS en / of e-mail.
4. De klant dient vanaf het plaatsen van de bestelling tot aan het afhalen van zijn bestelling bereikbaar te zijn voor de winkel, zowel telefonisch als per e-mail.
5. Indien de klant meer informatie wenst te bekomen over zijn bestelling of de status van zijn
bestelling, zal hij rechtstreeks telefonisch of per mail contact opnemen met onze zaak.
6. De klant is ervan op de hoogte dat de keuken ingrediënten en additieven kan gebruiken voor maaltijden en dranken die gebeurlijke allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken. Het is de plicht van de klant om bij allergieën en intoleranties zelf het initiatief te nemen en voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling hierover contact op te nemen met de winkel.
7. De klant aanvaardt uitdrukkelijk dat de prijzen op de factuur kunnen varieren van de prijzen bij het afhalen van de bestelling. Het gewicht van de producten is variabel, u betaalt bij het afhalen van uw bestelling aan de kassa. We accepteren cash, kaarten en mobilepay. 


Artikel 5 : annulering overeenkomst
1. Gezien de bederfelijkheid van het aanbod van de restaurants heeft de klant na het plaatsen en betalen van dienst bestelling geen recht om de overeenkomst te annuleren.
2. Het restaurant heeft in een beperkt aantal gevallen de mogelijkheid om de overeenkomst, na bestelling en betaling ervan door de klant, alsnog te beëindigen : dit kan in de volgende gevallen :

- indien de bestelde items uit het aanbod niet meer beschikbaar zijn;
- Indien de klant foutieve informatie meedeelde;
- Bij gerede twijfel omtrent de juistheid of de authenticiteit van de geplaatste bestelling;
- In geval van overmacht.
Bij annulering zal de winkel onverwijld de klant hiervan op de hoogte brengen, middels
de door laatst genoemde verstrekte contactgegevens.
Er zal steeds, alvorens de overeenkomst definitief te annuleren, en in het bijzonder in het
geval van een beperkte beschikbaarheid van het aanbod, getracht worden onderling tot een alternatieve oplossing te komen.


Artikel 6 : klachten
1. Indien de klant klachten heeft over het aanbod of de overeenkomst, dient hij zich te melden bij Max Markt BV. Mail: shop@maxmarkt.be of telefonisch +32498979569. 
2. De klant, die klachten neerlegt, zal deze klachten volledig en duidelijk omschrijven.
.

By using this website, you agree to our use of cookies. We use cookies to provide you with a great experience and to help our website run effectively.